پلیس مکلف به شماره گذاری خودروها است

پلیس مکلف به شماره گذاری خودروها است

وقتی سازمان محیط زیست و استاندارد تاییدیه یک خودرو را می دهد، پلیس مکلف به شماره گذاری است

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها