مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند!

مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند!

کارگروه اضطرار آلودگی هوا زمانی که شرایط هوا ناسالم باشد برای همه گروه ها تشکیل جلسه می دهد

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها