هیچ فرد ثروتمندی از کمیته امداد مستمری دریافت نمی کند

هیچ فرد ثروتمندی از کمیته امداد مستمری دریافت نمی کند

در شبکه وسیع مردمی مکانیزمی برای شناسایی افراد نیازمند در جامعه وجود دارد

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها