تهران بیست / بررسی عملکرد بانک ها 1400/7/5

تهران بیست / بررسی عملکرد بانک ها 1400/7/5

میثم سراج معاون اداره کل مدیریت استراژیک بانک ملی

معرفی برنامه

میثم سراج- معاون اداره کل مدیریت استراتژیک بانک ملی

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها