مشاهده محتوا

محبوبه

فیلم سینمایی محبوبه محبوبه دختر جوانیست که با ناپدریش مصیب زندگی می کند. قدرت دوست مصیب است  که بخاطر بدهکاریش می خواهد محبوبه را به عقد  یک پیر مرد در آورد  ولی محبوبه فرار می کند و به خانه بزرگی در شمال شهر میرود . صاحبخانه هما خانم که بخاطر تصادف همسر و دخترش را از دست داد ه و خودش هم نابینا شده فکر می کند که دخترش بهار زنده است و ...