مشاهده محتوا

«تبعیدی ها» به کارگردانی جهانگیر جهانگیری و هنرنمایی فرامرز قریبیان، هادی اسلامی، حبیب اسماعیلی، مجید میرزاییان و مهدی آریان نژاد، سه شنبه روی آنتن می رود. در خلاصه داستان این اثر آمده است: پس از کودتای بیست و هشتم مرداد ماه سال ۱۳۳۲ تعدادی روزنامه‌نگار، افراد آزادی خواه، مبارز و افسران ضدکودتا دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه‌های فرمایشی به منطقه‌ای خشک و گرم در جنوب کشور تبعید می‌شوند.

 «تبعیدی ها» به کارگردانی جهانگیر جهانگیری و هنرنمایی فرامرز قریبیان، هادی اسلامی، حبیب اسماعیلی، مجید میرزاییان و مهدی آریان نژاد، سه شنبه روی آنتن می رود. در خلاصه داستان این اثر آمده است: پس از کودتای بیست و هشتم مرداد ماه سال ۱۳۳۲ تعدادی روزنامه‌نگار، افراد آزادی خواه، مبارز و افسران ضدکودتا دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه‌های فرمایشی به منطقه‌ای خشک و گرم در جنوب کشور تبعید می‌شوند.