همدلی مومنانه-شهرقدس-مسجدحضرت ابوالغضل(ع)

همدلی مومنانه-شهرقدس-مسجدحضرت ابوالغضل(ع)

همدلی مومنانه-شهرقدس-مسجدحضرت ابوالغضل(ع)

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/09/16

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها