مشکل اهالی بلوار کوهک - خیابان نسیم 16 غربی

مشکل اهالی بلوار کوهک - خیابان نسیم 16 غربی

مشکل اهالی بلوار کوهک - خیابان نسیم 16 غربی

ارسال کننده: علی ترابی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: علی ترابی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/09/13

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها