برخورد شدید یک دستگاه تریلی با یک منزل مسکونی - پردیس

برخورد شدید یک دستگاه تریلی با یک منزل مسکونی - پردیس

برخورد شدید یک دستگاه تریلی با یک منزل مسکونی - پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/09/12

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها