واگذاری تنها ورزشگاه کارگری استان تهران به بخش خصوصی - دماوند

واگذاری تنها ورزشگاه کارگری استان تهران به بخش خصوصی - دماوند

واگذاری تنها ورزشگاه کارگری استان تهران به بخش خصوصی - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/09/05

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها