برداشت اولین محصول زعفران - پاکدشت

برداشت اولین محصول زعفران - پاکدشت

برداشت اولین محصول زعفران - پاکدشت

ارسال کننده: حسین مرادی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین مرادی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/08/29

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها