کندی روند اجرایی بلوار شورا به علت ساخت و سازهای غیر مجاز - دماوند

کندی روند اجرایی بلوار شورا به علت ساخت و سازهای غیر مجاز - دماوند

کندی روند اجرایی بلوار شورا به علت ساخت و سازهای غیر مجاز - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/08/26

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها