معطل ماندن اتمام کمربندی امام حسین (ع) وحیدیه و نارضایتی شهروندان

معطل ماندن اتمام کمربندی امام حسین (ع) وحیدیه و نارضایتی شهروندان

معطل ماندن اتمام کمربندی امام حسین (ع) وحیدیه و نارضایتی شهروندان

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/05/01

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها