نخاله های ساختمانی بزرگترین معضل رها شده در شهریار

نخاله های ساختمانی بزرگترین معضل رها شده در شهریار

نخاله های ساختمانی بزرگترین معضل رها شده در شهریار

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/04/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها