استقرار تیم سیار انتقال خون در نسیم شهر - بهارستان

استقرار تیم سیار انتقال خون در نسیم شهر - بهارستان

استقرار تیم سیار انتقال خون در نسیم شهر - بهارستان

ارسال کننده: الناز عباسی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: الناز عباسی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/04/27

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها