تصادف منجر به فوت یک شهروند و مصدومیت 9تن در مسیر کرج به تهران

تصادف منجر به فوت یک شهروند و مصدومیت 9تن در مسیر کرج به تهران

تصادف منجر به فوت یک شهروند و مصدومیت 9تن در مسیر کرج به تهران

ارسال کننده: مهدی کیانی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مهدی کیانی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/08/19

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها