تیم کیوکوشین کاراته بانوان شریف آباد سهمیه کشوری کسب کرد

تیم کیوکوشین کاراته بانوان شریف آباد سهمیه کشوری کسب کرد

تیم کیوکوشین کاراته بانوان شریف آباد سهمیه کشوری کسب کرد

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/04/01

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها