دستگیری باند سارقان مسلح در شهرک صنعتی خاوران

دستگیری باند سارقان مسلح در شهرک صنعتی خاوران

دستگیری باند سارقان مسلح در شهرک صنعتی خاوران

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/03/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها