بازدید فرماندار از یک شرکت تولیدی شیشه در چهاردانگه

بازدید فرماندار از یک شرکت تولیدی شیشه در چهاردانگه

بازدید فرماندار از یک شرکت تولیدی شیشه در چهاردانگه

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/03/29

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها