تنها مجتمع تولیدی ظروف شیشه و لوستر در پاکدشت نیازمند توجه مسئولین

تنها مجتمع تولیدی ظروف شیشه و لوستر در پاکدشت نیازمند توجه مسئولین

تنها مجتمع تولیدی ظروف شیشه و لوستر در پاکدشت نیازمند توجه مسئولین

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/03/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها