معدوم سازی 2تن و 280کیلوگرم شلنگ قلیان غیربهداشتی شهرستان قدس

معدوم سازی 2تن و 280کیلوگرم شلنگ قلیان غیربهداشتی شهرستان قدس

معدوم سازی 2تن و 280کیلوگرم شلنگ قلیان غیربهداشتی شهرستان قدس

ارسال کننده: حمید تات - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: حمید تات - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/08/07

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها