جشن عبادت و افتتاح اتاق آموزش فرشتگان کار شهرستان ری

جشن عبادت و افتتاح اتاق آموزش فرشتگان کار شهرستان ری

جشن عبادت و افتتاح اتاق آموزش فرشتگان کار شهرستان ری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/02/25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها