نبود آسفالت مناسب در جاده شهریار - تهران

نبود آسفالت مناسب در جاده شهریار - تهران

نبود آسفالت مناسب در جاده شهریار - تهران

ارسال کننده: حمید تات - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حمید تات - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/08/03

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها