وضعیت نامناسب آسفالت انتهای خیابان ولیعصر (عج)صالحیه بهارستان

وضعیت نامناسب آسفالت انتهای خیابان ولیعصر (عج)صالحیه بهارستان

وضعیت نامناسب آسفالت انتهای خیابان ولیعصر (عج)صالحیه بهارستان

ارسال کننده: الناز عباسی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: الناز عباسی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/02/23

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها