وضعیت نابهنجار محل تخلیه زباله صالحیه - بهارستان

وضعیت نابهنجار محل تخلیه زباله صالحیه - بهارستان

وضعیت نابهنجار محل تخلیه زباله صالحیه - بهارستان

ارسال کننده: الناز عباسی - زمان پخش:

معرفی برنامه

ارسال کننده: الناز عباسی - پخش در برنامه: - تاریخ پخش: 1401/02/21

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها