پیگیری و رفع فرونشست بلوار آزادگان شهرک قائمیه اسلامشهر

پیگیری و رفع فرونشست بلوار آزادگان شهرک قائمیه اسلامشهر

پیگیری و رفع فرونشست بلوار آزادگان شهرک قائمیه اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/02/21

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها