تخریب میدان جهاد و احتمال توقف پروژه به دلیل آغاز بارندگی - دماوند

تخریب میدان جهاد و احتمال توقف پروژه به دلیل آغاز بارندگی - دماوند

تخریب میدان جهاد و احتمال توقف پروژه به دلیل آغاز بارندگی - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/08/02

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها