مشکلات اهالی شهرک بهار طلاییه ب علت دپوی مرکزی زباله-بومهن

مشکلات اهالی شهرک بهار طلاییه ب علت دپوی مرکزی زباله-بومهن

مشکلات اهالی شهرک بهار طلاییه ب علت دپوی مرکزی زباله-بومهن

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/07/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها