انحراف خطرناک تریلی حامل بار فولاد - کهریزک

انحراف خطرناک تریلی حامل بار فولاد - کهریزک

انحراف خطرناک تریلی حامل بار فولاد - کهریزک

ارسال کننده: کمال چناری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: کمال چناری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/07/09

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها