پیگیری مشکلات آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت - اسلامشهر

پیگیری مشکلات آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت - اسلامشهر

پیگیری مشکلات آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت - اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها