بوی نامطبوع فاضلاب و جمع شدن زباله (محمد آباد - شهریار)

بوی نامطبوع فاضلاب و جمع شدن زباله (محمد آباد - شهریار)

بوی نامطبوع فاضلاب و جمع شدن زباله (محمد آباد - شهریار)

ارسال کننده: حمید تات - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حمید تات - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها