عدم رسیدگی به یک آبشار مصنوعی و خطرات ناشی از رها شدن کابل برق-دماوند

عدم رسیدگی به یک آبشار مصنوعی و خطرات ناشی از رها شدن کابل برق-دماوند

عدم رسیدگی به یک آبشار مصنوعی و خطرات ناشی از رها شدن کابل برق-دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها