نگاه کارآفرینان پاکدشت به حمایت مسئولان

نگاه کارآفرینان پاکدشت به حمایت مسئولان

نگاه کارآفرینان پاکدشت به حمایت مسئولان

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/23

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها