آتش سوزی سه انبار کالا منطقه صنعتی شورآباد - کهریزک

آتش سوزی سه انبار کالا منطقه صنعتی شورآباد - کهریزک

آتش سوزی سه انبار کالا منطقه صنعتی شورآباد - کهریزک

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/22

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها