پیگیری مشکلات مردمی در جلسه با مدیران کل دستگاه های مسئول اسلامشهر

پیگیری مشکلات مردمی در جلسه با مدیران کل دستگاه های مسئول اسلامشهر

پیگیری مشکلات مردمی در جلسه با مدیران کل دستگاه های مسئول اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/20

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها