تهیه بسته های کمک معیشتی و گرمایشی برای نیازمندان-شهرقدس

تهیه بسته های کمک معیشتی و گرمایشی برای نیازمندان-شهرقدس

تهیه بسته های کمک معیشتی و گرمایشی برای نیازمندان-شهرقدس

ارسال کننده: حدیث سهیلی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/20

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها