بازدید وزیر نیرو از پروژه های خط انتقال پساب -شهرستان قرچک و پاکدشت

بازدید وزیر نیرو از پروژه های خط انتقال پساب -شهرستان قرچک و پاکدشت

بازدید وزیر نیرو از پروژه های خط انتقال پساب -شهرستان قرچک و پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/19

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها