حضور قرارگاه خدمت رسانی شهرستان پردیس در فاز 8

حضور قرارگاه خدمت رسانی شهرستان پردیس در فاز 8

حضور قرارگاه خدمت رسانی شهرستان پردیس در فاز 8

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/15

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها