دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی-شهران شمالی

دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی-شهران شمالی

دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی-شهران شمالی

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/15

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها