بوی نامطبوع و آزاردهنده یک کارخانه در روستای دوتویه-کهریزک

بوی نامطبوع و آزاردهنده یک کارخانه در روستای دوتویه-کهریزک

بوی نامطبوع و آزاردهنده یک کارخانه در روستای دوتویه-کهریزک

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: شصت و 5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: شصت و 5 ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/14

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها