خانه دار کردن بیش از 630خانواده در طرح اقدام ملی-پاکدشت

خانه دار کردن بیش از 630خانواده در طرح اقدام ملی-پاکدشت

خانه دار کردن بیش از 630خانواده در طرح اقدام ملی-پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - زمان پخش: شصت و پنج ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: شصت و پنج ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/08

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها