اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره پایش و ستایش -شهرری

اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره پایش و ستایش -شهرری

اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره پایش و ستایش -شهرری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: شصت و پنج ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: شصت و پنج ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/07

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها