تشییع و تدفین شهید تازه تفحص شده باب الله داودی-شهران شمالی

تشییع و تدفین شهید تازه تفحص شده باب الله داودی-شهران شمالی

تشییع و تدفین شهید تازه تفحص شده باب الله داودی-شهران شمالی

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: شصت و پنج ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: شصت و پنج ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/05

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها