وضعیت نامناسب کیفیت و فشار آب مصرفی در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر

وضعیت نامناسب کیفیت و فشار آب مصرفی در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر

وضعیت نامناسب کیفیت و فشار آب مصرفی در شهرک امام حسین (ع) اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: شصت و پنج ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: شصت و پنج ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/04

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها