بازدید نماینده مجلس از چند واحد صنفی در منطقه خرم دشت

بازدید نماینده مجلس از چند واحد صنفی در منطقه خرم دشت

بازدید نماینده مجلس از چند واحد صنفی در منطقه خرم دشت

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: شصت و پنج ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: شصت و پنج ثانیه - تاریخ پخش: 1400/10/03

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها