شروع نشدن عملیات احداث مترو - پردیس

شروع نشدن عملیات احداث مترو - پردیس

شروع نشدن عملیات احداث مترو - پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/09/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها