وضعیت نامناسب تیرهای برق - شهرقدس

وضعیت نامناسب تیرهای برق - شهرقدس

وضعیت نامناسب تیرهای برق - شهرقدس

ارسال کننده: حدیث سهیلی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/09/27

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها