نمایشگاه زنان کارآفرین نقش در زمینه مشاغل خانگی-شهرری

نمایشگاه زنان کارآفرین نقش در زمینه مشاغل خانگی-شهرری

نمایشگاه زنان کارآفرین نقش در زمینه مشاغل خانگی-شهرری

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/09/25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها