تخریب برخی از محوطه مصلا به منظور ایجاد معبر عمومی - اسلامشهر

تخریب برخی از محوطه مصلا به منظور ایجاد معبر عمومی - اسلامشهر

تخریب برخی از محوطه مصلا به منظور ایجاد معبر عمومی - اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: دراستان - تاریخ پخش: 1400/09/24

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها