معضلات سرقت کابل های مخابراتی برای ساکنین صالحیه - بهارستان

معضلات سرقت کابل های مخابراتی برای ساکنین صالحیه - بهارستان

معضلات سرقت کابل های مخابراتی برای ساکنین صالحیه - بهارستان

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/09/23

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها